BALTAŞ KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI


Çözüm Odaklı Koçluk (ÇOK)

Hedef kitle

 • Kendi rekabet ortamında başarılı olacak bir grubu oluşturup devam ettirme becerisi kazanmak isteyen liderler, 
 • Ekibinin iş sonuçlarını iyileştirmek ve devam ettirebilmek için koçluk yapmak isteyen liderler,
 • Profesyonel hayatlarını koç olarak sürdürmek isteyenler

Genel program yaklaşımı ve süresi

Vizyonu

Baltaş Koçluk Sertifika Programı, çalışanların performansını geliştirecek ve sonucu raporlayacak koçlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda koç adaylarının hedef belirleme, bu hedeflere ulaşma ve harekete geçme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Koçluk sırasında danışanlarınızın hızlı bir şekilde gelişmesine ve daha iyi sonuçlar üretmesine yardımcı olma becerilerinizi geliştirir.

Baltaş Koçluk Sertifika Programı, hem kurum içi liderler, hem kurum dışı profesyonel koç adayları için tasarlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurulu’nun yayımladığı Koçluk Meslek Standartları’na uygun, uluslararası sertifikaya sahip koçlar yetiştirir.

Öğrenme hedefleri

 • Kendinizi tanımak, dışardan nasıl algılandığınızı görmek, koçluğunuzu kolaylaştıran güçlü yönlerinizi kullanmayı ve ayak bağı olan özelliklerinizin koçluk sürecindeki yıpratıcı etkilerini nasıl yöneteceğinizi öğrenmek, 
 • Temel koçluk modellerini öğrenmek ve bunları danışanlarınız, çalışanlar veya ekibinizle yapacağınız koçluk görüşmelerine uygulama becerinizi geliştirmek, 
 • Koçluk sonuçlarına en etkili şekilde yol açacak geliştirilmiş sürekli öğrenme sürecini tasarlayıp uygulamayı öğrenmek,
 • Birden fazla veri kaynağını bir araya getirmek, değerlendirmek ve yorumlar yaparak danışanınızla anlaşma sağladığınız sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmak, 
 • Danışanını eylemlerinden sorumlu tutan, başarılarını vurgulayan, devam eden ilerlemeyi yöneten, etkili bir koçluk planı geliştiren, sürdüren ve sonuçlandıran bir koçluk sürecini yönetme becerilerini kazanmak, 
 • Danışanlarla koçluk anlaşmaları yapmak ve hedeflerin gelişmiş iş performansıyla nasıl bağlantılı olduğunu belirlemek,
 • Koçluk etiği ve standartlarını tüm koçluk süreçlerinde etkili bir şekilde uygulamak,
 • En üst düzeyde fayda sağlayan etkin dinlemeyi uygulamak, güçlü sorular sormak, etkili diyalog ve geri bildirim tekniklerini kullanmak.

Sertifika programının felsefesi ve modeli

Baltaş Koçluk Sertifika Programı, davranış bilimlerinin güncel çalışmalarının ışığında insanı ve değişimi merkezine alan, iş hayatında performans gelişimine yönelik somut ve çevik bir yol haritası sunan, sürdürülebilir gelişimi hedefleyen bir koçluk felsefesini temel alır. 

Program; ÇOK, AGSA, COACH modelleri üzerine kurulmuştur. (ÇOK: Çözüm Odaklı Koçluk; AGSA: Amaç, Gerçek, Seçenek, Arzu; COACH: Yeterlik, Sonuçlar, Eylem, Denetleme (Competency, Outcomes, Action, Checking)

Baltaş Koçluk Sertifika Programı, Baltaş Grubu’nun 38 yıllık akademik birikimi ve alanındaki deneyimiyle şekillenen ve yüzlerce saat uygulanarak tasarımı kanıtlanmış bir programdır. İş hayatının ihtiyaçlarını bilen, psikoloji formasyonuna sahip Baltaş danışmanları, yüzlerce saat bireysel ve grup koçluğu yapmıştır ve konularında en üst düzeyde yetkindir. Adayların koçluk oturumlarını gözlemleyip yazılı geri bildirim verecek profesyonel gözlemciler ve mentorlar en üst düzeyde yetkin Baltaş danışmanlarıdır.

Katılımcı temas saati miktarı

Baltaş Koçluk Sertifika Programı “Koçluğun Temelleri”, “Koçlukta Uzmanlaşmak” ve “Koçlukta Ustalaşmak” olmak üzere üç modülden oluşur, toplam 84 saat katılımcıya temas eder. 35-45 saat mentor gözetiminde praktikum çalışmasıyla öğrenilenlerin uygulanması sağlanır. 


Genel program koşulları 

Teknik gereklilikler

Baltaş Koçluk Sertifika Programı, talebe bağlı olarak sınıf içi veya çevrimiçi ortamda yapılır. Program dili Türkçedir.

Çevrimiçi eğitimlere katılım kalitenizi korumak için yüksek hızda internet bağlantısı, kamera ve mikrofon bağlantısı sağlanmış bir bilgisayar önerilir. Dokümanlar üzerinde çalışırken veya içerik paylaşırken yaşanabilecek zorluklar sebebiyle tablet veya cep telefonuyla katılım önerilmez.

Katılımcıların programa katılım için karşılamaları gereken koşullar

Temel eğitim için ön koşul aranmaz. Konuyla ilgili deneyim, programı izlemeyi kolaylaştırabilir ancak koşul değildir. Koçlukla ilgili temel becerileri yenilemek isteyen koçlar da üst düzey yarar sağlar. Kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ileri düzey sertifika modülüne katılımda fayda sağlayacaktır.

Katılımcıların programı tamamlamak için karşılamaları gereken koşullar

Programın ve geçerli kredilerin tamamlanması için tüm çevrimiçi oturumlara, planlanan gün ve saatlerinde katılım zorunludur. Lütfen bir kaydın görüntülenmesinin katılım koşulunu karşılamayacağını unutmayın. Katılımcılar kendi oluşturacakları gruplarla Baltaş Dijital Akademi platformundan ortak çalışma yapabilir.

Çevrimiçi aktif katılım bilgisayar ekranında yürütülür; sanal sınıf etkinliklerine, tartışmalara, ara oturumlarına ve diğer çalışmalara katılmayı içerir. 

Baltaş Koçluk Sertifikası üç yıl geçerlidir. Programını tamamlayanlar bilgilerini güncellemek, uygulama becerilerini gözden geçirmek amacıyla yılda iki kez izleme praktikumuna katılır. Yılda iki kez yapılacak praktikumları başarıyla tamamlayanlar üç yılda bir, ½ günlük praktikumlara katılmaya hak kazanır. Praktikumlar sonucunda yapılacak yeterlilik çalışmalarını başarıyla tamamlayanların sertifikaları yenilenir.

Program ayrıntıları ve ücret bilgisini öğrenmek için aşağıdaki formu doldurmadan önce lütfen buraya tıklayarak K.V.K.K. potitikamızı okuyunuz.

 « Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.