LİDERLİKTE YENİ EĞİLİMLER: GÜVENLİ LİMAN LİDERLİĞİ


Geleceğin liderlerini kendi içyapılarından yetiştirmeyi hedefleyen kurumlar, hızla değişen iş ortamının taleplerini karşılayacak liderlik yetkinliklerini izlemek zorundadırlar. Sektöründe lider olmak isteyen bir şirket liderlik niteliğine sahip insanlarla çalışmalıdır. Çünkü büyük sonuçlara, ortalama performansla değil, üstün performans gösteren çalışanlarla ulaşılır. Bunun için de her düzeyde çalışanın liderlik özelliğine sahip olması gerekir.

Bu konuşmada yer alan başlıklar:

  • 21.yy’da iş hayatı ve farklılaşan çalışma davranışları
  • Son beş yılda değişen liderlik yetkinlikleri
  • Paylaşılan liderlik, karşılıklı bağımlılık
  • Ekip yönetimi ve performansında liderin sorumlukluları
  • Güçlü yönlere odaklanmak
  • Etkin liderlik için gerekli yetkinlikleri tanıma, lider ve yönetici farkını anlama,
  • Değerlerin iş memnuniyeti ve iş başarısına etkileri
  • Motivasyonu etkileyen faktörler


« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.