ŞANS BAŞARIYI NE KADAR ETKİLER?


Başarıda şansın rolü sık sık karşımıza çıkan ikilemlerden biridir. Başarılı insanlar karşılarına çıkan şansı talihe çevirmeyi bilen, olumlu tutum ve başarı yönelimine sahip, güçlü yönlerini geliştirmeye odaklanmış, kendini işlerine adamış kişilerdir. Özsaygı ve özgüven de bu bağlamda belirleyici kavramlar olarak karşımıza çıkar. Bu kavramlar arasındaki etkileşim ve bunların hayata yansımaları bu programın ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Bu konuşmada yer alan başlıklar:

  • Şans başarıyı ne kadar etkiler?
  • Talihli insanların özellikleri, mutluluğun ve başarının belirleyicileri
  • Çalışanın ve iş liderinin yaşam kalitesini yükselten tutum ve davranışlar
  • Başarıya ulaşmanın yolu: Güçlü yönleri geliştirmek
  • Başarı güdüsüyle değerler arasındaki ilişki
  • Olumlu beklentilerin gücü: Beklenti etkisi
  • Özgüven ve özsaygı
  • İyimserlik ve kötümserlik farkı


« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.