BALTAŞ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


“Değişimi Tetikle ve Dönüşüme Işık Tut” 

Hedef kitle

 • Değişimlere ayak uydurmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık eğitimciler
 • Profesyonel hayatlarına eğitmen olarak devam etmek isteyenler
 • Görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmayı seçenler
 • Topluluk önünde konuşma, insanları etkileme, ikna etme hedefi olan tüm profesyoneller
 • Kurumlarında insan kaynakları, eğitim ve gelişim bölümlerinde çalışan uzmanlar
 • Ekiplerine eğitim verirken içerik oluşturma ve sunum açısından eğitmenlik mükemmelliği arayan yöneticiler

Genel program yaklaşımı ve süresi

Vizyonu

Baltaş Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı, yetişkin eğitmenliğini meslek olarak benimseyen, benimsemek isteyen ve eğitmenlik mükemmelliğinde sunum yapmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Katılımcıların hayatında iz bırakan ve öğrenmeyi öğreten eğitimci yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Program katılımcıların ihtiyaçları olan tüm bilgiyi, donanımı ve tutumu kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda katılımcılar yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenecekler, çağdaş öğrenme yaklaşımlarını kavrayacaklar, etkin bir eğitim programının içeriğini ve kullanacakları görsel, işitsel malzemeleri tasarlayacaklar, katılımcı etkinlikleri ve çeşitli uygulamalar düzenleyecekler, duygu yönetimi ve iletişim tekniklerinden yararlanarak zor katılımcıları yönetebilecekler ve karşılıklı etkileşimi zengin, akılda kalıcı ve keyifli bir eğitim programı sunabileceklerdir.

Öğrenme hedefleri

 • Yetişkin öğrenme sürecini anlamak
 • Beynin yapısına uygun sunum hazırlamak
 • Katılımcı profiline ve ihtiyacına uygun malzeme oluşturmak
 • Ses-nefes-beden dilini etkin kullanmak
 • Beden dili duygu ilişkisini kurmak 
 • Eğitim ortamını etkin yönetmek
 • Olumlu bir eğitim ortamı yaratarak verimi artırmak
 • Zor katılımcılarla baş etme yöntemleri kazanmak
 • Yaratıcı eğitim teknikleri geliştirmek
 • Eğitim oyunları ile eğitimi keyifli ve verimli kılmak
 • Kurguyu hikâyeleştirme yöntemleri öğrenmek
 • Tüm bunları yaparken sunum ve iletişim tekniklerinden yararlanmak

Sertifika programının felsefesi ve modeli

Baltaş Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı, katılımcının hayatında iz bırakacak, perde açılırken senaryoyu değiştirebilecek, vay canına dedirtecek, 21. yüzyılın gerektirdiği öğrenme standartlarının en üstüne çıkabilecek eğitimciler yetiştirir. Program modeli beynin öğrenme ile ilgili işleyiş sistemleri ve grup dinamikleri temel alınarak, sınıf ortamı ve çevrimiçi eğitimlerde fark yaratmak ilkesiyle düzenlemiştir.

Baltaş Grubu Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı, ters yüz öğrenme, videolar, grup çalışmaları, vaka değerlendirmeleri, örnek sunumlar, sosyal öğrenmeyi kolaylaştıracak teknolojiler, pekiştiriciler, mentorluk ve geribildirim verme gibi etkin yöntemlerle uygulama ağırlıklı, yeni dünyanın gerektirdiği eğitmenlik yetkinliklerinin  gelişmesine olanak tanımaktadır.

Baltaş Grubu 38 yıllık akademik birikimi ve deneyimiyle bu güne kadar yüzlerce eğitmenin yetişmesine katkı sağlamış, eğitimci eğitimi programları Baltaş Grubu eğitmenleri tarafından yüzlerce saat uygulanarak başarısı en üst düzeyde kanıtlanmıştır.

Programın mentorluk bölümlerini yürütecek olan Baltaş Grubu eğitim program yöneticileri, iş hayatının ihtiyaçlarını bilen, psikoloji formasyonuna sahip, uzun yıllardır Baltaş Grubu’nda eğitmenlik görevinde olan başarılı profesyonellerdir. Katılımcıların sunum becerilerini gözlemleyip geri bildirim verecek, gelişimi takip edecek ve en üst düzeye ulaşmasını destekleyeceklerdir.

Katılımcı buluşma saati

Baltaş Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı, “Fark Yaratan Eğitmenliğe Giriş”, “Etkin Sonuçlar için Yetkin Eğitmen” ve “Usta Eğitmenin Seyir Defteri” olmak üzere üç modülden oluşur. Program, senkron ve asenkron sunulur. Çevrimiçi eğitimler, webinarlar içerir.


FARK YARATAN EĞİTMENLİĞE GİRİŞ
Mikro öğrenme (videolar) + Çevrimiçi mentorluk : 
11 video ve 2 yarım gün mentorluk 


ETKİN SONUÇLAR İÇİN YETKİN EĞİTMEN
Çevrimiçi: Toplam 6 yarım gün
(1 yarım günü mentorluk)


USTA EĞİTMENİN SEYİR DEFTERİ
Çevrimiçi: Toplam 11 yarım gün
(6 yarım günü mentorluk) 


İçerik

Baltaş Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı, güncel bilginin çevrimiçi uygulamalı ve tam etkileşimli aktarımının yanısıra her katılımcının sunum yaparak geribildirim almasına olanak tanımaktadır.  

Yapılacak mentorluk çalışmaları, eğitimci adayının programda kazandırılan bilgileri ve geliştirilen yetkinlikleri kullanımına dikkat ederek, sözlü ve yazılı geri bildirim vermekten sorumlu bir Baltaş eğitim program yöneticisi tarafından canlı veya kaydedilmiş bir sunuma yönelik olarak gerçekleştirilir. 

Baltaş Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı, adayların performans değerlendirmesini en az yarım saat (30 dakika) sürecek gerçek bir sunum gözlemini içerecek şekilde düzenlenmiştir. 

Program ayrıntıları ve ücret bilgisini öğrenmek için aşağıdaki formu doldurmadan önce lütfen buraya tıklayarak K.V.K.K. potitikamızı okuyunuz.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.